Jordemoder Edith Mihura

Din private jordemoder i Helsingør og Nordsjælland

Forberedelse til ...

Fødsel:

Fødselsforberedelse i klinikkens trygge atmosfære eller i eget hjem. Vælg selv, hvad som føles rarest.
Fødsler er dynamiske, dette ønsker jeg at klæde på til. "Forberedelse til fødsel" handler om at afmystificere samt støtte din eventuelle fødepartner og dig til at tage ejerskab over fødslen, informere og nære tilliden til dig/jer selv, for de valg du/I ønsker at træffe. Forberedelse til fødsel er derfor individuel fra klient til klient. Dette er fødselsforberedelse med fokus på forventninger, fødslens anatomi/fysiologi og forløb. Smerteforståelse samt redskaber til smertehåndtering, til at støtte fødselsprocessen og det normale. Denne fødselsforberedelse vil støtte jer i at tage ejerskab over den kommende fødsel med alle de værktøjer jeg har at dele ud af med udgangspunkt i den vaginale fødsel. Vi kommer bl.a. ind på fødslens fysiologi og psykologi samt redskaber at benytte og støtte i de forskellige stadier i fødslen. Dette værende med udgangspunkt i både rebozo, spinning babies, vejrtrækningsteknikker, afspænding, akupressur, gatekontrole teori, Meyermetoden mfl.

 

Kejsersnit:

I klinikkens trygge atmosfære eller i eget hjem. Her støtter jeg jer i beslutningen om kejsersnit uanset om det er eget valg eller planlagt pga. noget lægefagligt. For mig handler det om at I skal kunne føle jer trygge og styrkede nok til at tage ejerskab over jeres kejsersnitfødsel, både mentalt og fysisk, i en situation som udefra kan være meget styret.

Vi snakker tiden op til, selve kejsersnittet, det første møde, tilknytning, amning, tiden efter, partnerens rolle samt håndgribelige redskaber som I kan benytte jer af til at håndtere de udfordringer og muligheder fødslen kan bære med sig.

Jeg har ligeledes god erfaring med at snakke om følelser vedr. kejsersnitsfødsler. Oplevelse af tab af den vaginale fødsel eller frygt/oplevelse af fordomme, emnerne kan være mange og forskellige fra person til person. Mit mål er at styrke jer og vejlede ud fra jeres unikke ståsted og guide jer trygt ind i forældreskabet ved en kejsersnitsfødsel.

 

Amning:

Samtale i klinikkens trygge atmosfære eller i eget hjem. Henvender sig til førstegangsfødende, uden praktiske erfaring. Eller flergangsfødende, der har oplevet udfordringer i tidligere ammeforløb eller som blot ønsker yderligere faglig støtte og omsorg omkring amning. En samtale om ammefysiologi, forventningsafstemning, forhindringer og stor fokus på normale udfordringer og håndteringer af disse. Min erfaring er at rigtig mange overset ammeforberedelse inden fødslen som en mulighed, idet forberedelse til fødslen kan opleves mere presserende. Med blot en times ammeforberedelse kommer vi langt rundt om det meste, så ammeetableringen og ammeopstarten kan forløbe trygt og i tillid.

 

Forberedelse i Dit Forunderlige Livsskifte, med fasebehandling og samtale:

Styrk dig selv, din graviditet og din babys konstituition, ved at modtage behandling fast igennem graviditeten, med 1-2 behandlinger for hver fase igennem graviditeten.

I den klassiske østasiatiske virkelighedsforståelse gennemgår enhver naturlig proces fem faser:

Forår, sommer, sensommer/høst, efterår og vinter.

Hvert af disse relaterer til ét element: Træ, ild, jord, metal og vand.

Behandlingerne styrker det konstituerende element (elementets kvaliteter) som binder sig til hver fase og derved opnås en selvhelbredende proces. Så symptomer/gener ikke opstår/mildnes samt forbereder livmoderen på fødselsarbejdet, øger chancen for, at fødslen spontant går igang og hjælper med at bevare dine ressourcer, så du har mere energi til bl.a. amning i barselsperioden og lettere restituerer efter graviditet og fødsel.

Hvorfor fasebehandling og samtale også defineres som fødselsforberedelse; ligger i at der i forbindelse med hver fase følger mantra og vejlending med, som omhandler den mentale som den fysiologiske forberedelse til forældreskabet. Hver faser rummer mulighed for transformation og selvudvikling, som ligeledes støttes med behandlingerne. Med fokus på graviditetens fem faser, vil du komme hele vejen rundt om både graviditet, fødsel og forældreskabet. Støtte den naturlige og spontane fødsel samt gå fysisk og mentalt styrket ind i både fødsel og efterfølgende forældreskab.

 

Mere om hvorfor forberedelse er en god investering:

Forberedelse er ikke blot et tilvalg for fødslen/amningen, men for hele forældreskabet. Hvordan vi vælger til og fra i forbindelse med det spirende forældreskab og oplever dette som værende trygt eller ej, afhænger i høj grad af det individuelle menneskes viden, forvendtningsafstemning og tillid til egen autonomi. Dette i forberedelsesøjemed, handler om lang mere end blot en nedskrevet ønskesedel og tanker om drømmescenarier/skrækscenarier. Fødsler er som jeg plejer at sige, Forudsigelige Uforudsigelige. Det samme er spædbørn. Med det menes at begge kan gå mange veje og til dels er rigtig meget ude af vores hænder. Men alligevel kan man være på forkant med mangt og meget hvis man har en viden herom via forberedelse. Viden er lig med magt. Magt er lig med ejerskab. Når du vælger fødsels - og/eller ammeforberedelse hos mig, er det det du vælger til. Mulighed for ejerskab i jeres fødsel og forældreskab, via viden. Jeg er gavmild med detaljer uagtet hvilken fødselsforberedelse eller ammeforberedelse du vælger hos mig. Det er jeg særligt af en årsag. Tillid! Jeg har tillid til at mennesker godt kan rumme, forstå og skabe meningsfulde sammenhæng med de mere dybdegående informationer jeg som fagperson ligger inde med. Hvilket giver forældre reelle valgmuligheder samt større sandsynlighed for ejerskab og tryghed for og i deres fødsel og forældreskab. Jeg holder stor fokus på afmystificering, teamwork og støtter autonomi og de aktive valg. En tryg og kærlig investering i din/jeres fødsel og forældreskab.


Forberedelse: En investering for din fødsel, amning og forældreskab

FIND MIG HER

Book mig til udkørsel lokalt og i hele Nordsjælland.

Kliniklokaler i Pilateshuset Helsingør; Hovedvagtstræde 1, 3000 Helsingør.

E-mail: edith.mihura1@gmail.com
Instagram: @jordemoderedithmihura
Favebook: @jordemoderedithmihura

Booking direkte via DETTE LINK


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk