Jordemoder Edith Mihura

Din private jordemoder i Helsingør og Nordsjælland


... Denne teknik kan blokere smertesignaler effektivt i at nå hjernen, hvilket giver smertelindring under fødslen, samtidig med at de fødende kan forblive vågne og opmærksomme undervejs.

Fordele ved epidural:
* En oftest effektiv smertelindring. Epiduraler er yderst effektive til at lindre veer, og tilbyder for mange en mere lindret fødselsoplevelse.

* Opretholdt bevidsthed. Når vearbejde ikke tillader hjernen anden oplevelse end koncentreret vemestring, tillader epidural den fødende en anden måde at forblive vågen og aktivt deltage i fødslen, herunder også med potentiale for at sætte mere skub på fødslen, særligt såfremt det har været udfordrende for den fødende at give slip, slappe af eller at finde mod til at komme rundt i andre stillinger pga. krævende vearbejde.

* Fleksibilitet og kontrol. Epiduraler kan understøtte en følelse af kontrol, såfremt den fødende føler at veerne stikker af med vedkommende. Et potentiale for at justeres på sin fødsel undervejs, såfremt den ikke udvikler sig som forventet. En smertelindringsmodel som kan foregå på fødestuen. Epiduralen kan afklemmes såfremt den bliver alt for virksom og der kan ydes ekstra bolus (medicin), såfremt den ikke yder nok lindring. En mulighed for at bevare en følelse af kontrol over egen fødselsoplevelse.

* Reduktion af stresshormoner. Effektiv smertebehandling med epidural kan hjælpe med at reducere frigivelsen af stresshormoner såsom kortisol, fremme et mere afslappet arbejdsmiljø både for den fødende, fødselsstøtten som for jordemoder/lægen og potentielt forbedre fødslens resultater.

* Forlænget fødselsstøtte. Epidural kan give vedvarende smertelindring under langvarig eller induceret (igangsat) fødsel, hvilket giver den fødende mulighed for at spare sin energi og bedre klare fødslens krav. Mens fødslen endnu fortsætter.

* Medicinsk indikation. For nogle fødende kan en epidural yde større sikkerhed, som led i medicinsk behandling eller skærpet opmærksomhed og sikkerhed omkring andre potentielle særegne risici.

 

Ulemper ved epidural anæstesi:
* Potentielle bivirkninger. Epiduraler medfører risici for bivirkninger såsom lavt blodtryk, hovedpine, kvalme, temperaturstigning, midlertidig kløe og midlertidigt tab af blærekontrol.

* Begrænset mobilitet. Epidural kan begrænse den fødendes evne til at bevæge sig frit under fødslen, hvilket kan påvirke dennes evne til at skifte stilling og kan i nogle tilfælde forlænge fødslen eller udfordre barnets nedtrænging og rotation ned igennem bækkenet.

* Øget risiko for instrumentel forløsning. Epiduraler er blevet forbundet med højere frekvenser af instrumentelle fødsler, såsom vakuum-assisterede fødsler (Cup), hvilket kan være nødvendigt, hvis presseindsatsen udfordres på grund af nedsat følelse, eller nedtrængning/rotation udfordres grundet begrænset mobilitet.

* Forsinket påbegyndelse af amning. Nogle undersøgelser tyder på, at epidural kan være forbundet med en forsinkelse i påbegyndelsen af amning, selvom årsagssammenhængen ikke er fuldt ud forstået eller validt verificerede.

* Sjældne komplikationer. Selvom det er sjældent, har epiduraler en lille risiko for alvorlige komplikationer såsom nerveskader, infektion eller allergiske reaktioner på den anvendte medicin.

 

At vælge, om man skal vælge en epidural under fødslen, er en dybt personlig beslutning, der er påvirket af forskellige faktorer, herunder fødslens progression og oplevelse, smertetolerance, fødselspræferencer og medicinske overvejelser. Kommende forældre opfordres til at undersøge og samtale aktivt omkring  smertebehandlingsmuligheder sammen og med deres sundhedsudbydere tidligt i graviditeten, og gøre sig tanker omkring og afveje fordele og risici ved epidural anæstesi i sammenhæng med deres individuelle forhold men også ift. forskellige potentielle scenarier under fødslen.

Det er vigtigt at sundhedsudbydere giver omfattende individuel og neutral information om epidural, herunder proceduren, potentielle bivirkninger og alternative smertebehandlingsstrategier, såsom naturlige fødselsteknikker, vejrtrækningsøvelser, hydroterapi og massage.

Ved at give forældre neutral viden og støtte deres autonomi i beslutningstagningen kan sundhedsudbydere sikre, at der træffes stærke og informerede valg i overensstemmelse med individuelle fødselspræferencer og mål, og ikke ud fra polariserede virkelighed eller standardiserede normer.

Epidural har revolutioneret smertebehandling under fødslen, og tilbyder fødende effektiv lindring af utryghed/ubehag ved fødslen, samtidig med at de har mulighed for at deltage aktivt i fødslen. Men som enhver medicinsk intervention kommer epidural med både fordele og potentielle udfordringer, der skal overvejes nøje, eller som minimum understøttes med øget fokus. Fx. på bevægelse/mobilisering mfl.
Ved at være aktiv beslutningstagere før og under fødslen, samt at kommunikere åbent og ærligt med udgangspunkt i tryghed, med deres sundhedsudbydere og udforske alle tilgængelige smertebehandlingsmuligheder kan forældre træffe informerede beslutninger, som er med til at prioritere og understøtte deres velvære og forbedrer deres fødselsoplevelse. Uanset om de vælger en epidural eller vælger alternative smertelindringsmetoder, fortjener enhver fødende støtte, respekt og styrkelse, når de begiver sig ud på fødslens rejse.

Kh Edith


FIND MIG HER

Book mig til udkørsel lokalt og i hele Nordsjælland.

Kliniklokaler i Pilateshuset Helsingør; Hovedvagtstræde 1, 3000 Helsingør.

E-mail: edith.mihura1@gmail.com
Instagram: @jordemoderedithmihura
Favebook: @jordemoderedithmihura

Booking direkte via DETTE LINK


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk