Jordemoder Edith Mihura

Din private jordemoder i Helsingør og Nordsjælland


... På trods af dets potentielle fordele står VBAC ofte over for misforståelser og udfordringer. Nogle mener, at når en kvinde har fået et kejsersnit, skal hun altid føde via kejsersnit ved efterfølgende graviditeter. Medicinske retningslinjer og forskning fortsætter dog med at udvikle sig, hvilket fremhæver sikkerheden og succesen af VBAC for mange kvinder. Andre udfordringer omfatter at finde støttende sundhedsudbydere og navigere i bekymringer om livmoderruptur, som er en sjælden, men alvorlig komplikation forbundet med VBAC.

Oftest er det min erfaring, at den største barriere for en VBAC kan være sårbarhed hos forælderen selv. En erfaret mistillid til egen krop, grundet sidste forløb kombineret med samtale om ricisi for livmoderruptur og ansvarsfølelse idet man allerede er forælder for et eller flere børn, kan udfordre trygheden når de skal vælge VBAC eller endnu et kejsersnit.

For andre kan utrygheden og tvivl om valg bunde i, at valget om kejsersnit føltes "truffet på forhånd for dem". Enten ved oplvelse af subjektiv vejledning eller tydelige holdninger fra omgangskreds og nærmiljø.

For rigtig mange kvinder er beslutningen om at forfølge VBAC dybt personlig og rodfæstet i deres ønske om en mere styrkende fødselsoplevelse. Mange kan have en oplevelse af at føle sig adskilt fra egen krop og en længsel mod en anden vej til fremtidige fødsler. Eller ikke at have "præsteret" en fødsel.

Lad mig lige slå det fast: At føde ved et kejsersnit er også at føde sine børn. En stærk og smuk fødsel hvor forældre fødes og børn fødes til livet udenfor livmoderen. En særlig kærlig fødselsdag.

VBAC-rejsen handler om mere end blot leveringsmåden; det handler om at genvinde handlefrihed over sin krop og fødselsoplevelse. Gennem uddannelse, forberedelse og støtte kan kvinder dyrke en følelse af styrkelse og tillid til deres krops evne til at føde naturligt. Det er vigtigt at man vælger frit men altid med øjnene åben. Og derfor forbereder sig lige så grundigt, som hvis man aktivt havde valgt et kejsersnit eller man forberedte sig til den første vaginale fødsel. At vælge på baggrund af faglig valid viden, ud fra egen autonomi, vil altid være det rette valg. Dog er det vigtigt at man i denne proces holder sig for øje ikke at forestille sig utopier og gå blind ind til fødslen. Fødsler vil altid være forudsigelig uforudsigelige. Det er værd at huske på, således at man ikke oplever skuffelse på ny eller vælger på bekostning af egen tryghed og sikkerhed.

At omgive sig med et støttende fødselsteam, herunder kyndige sundhedsudbydere og fødselsprofessionelle, kan gøre hele forskellen i at navigere VBAC-rejsen med tillid. Derfor kan det være meningsfuldt for mange at opsøge private jordemødre til konsultation og fødselsforberedelse, som suplement til det offentliges tilbud.

Hver VBAC succeshistorie er et vidnesbyrd om styrken, modstandsdygtigheden og modet hos kvinder og deres kroppe. Uanset om det bliver en jævn, ukompliceret VBAC eller at overvinde udfordringer undervejs i et eventuelt kompliceret forløb, er hver VBAC-rejse en triumf, der er værd at fejre. Fordi det er bevidste valg, truffet og gjort af stærke kærlige intensioner. Hvilket stadigvæk er gældende såfremt vaginal fødsel ikke opnås, men ændrer kurs mod endnu et kejsersnit. Lige så stærke som hvis trygheden var blevet fundet via et aktivt valg om endnu en kejsersnit fødsel. Dog har valget om VBAC potentialet for at mistillid til egen krop opløses og ikke videregives til de næste generationer. At fortællingen ikke blev: Vi kan ikke føde vaginalt i vores familie. Eller en fortælling om: At man ikke præsterede en "rigtig fødsel". Men en blid, nærende og kærlig fortælling om; omstændiheder med en uforudsigelig karakter, ikke vejledende for kroppens generelle kapacitet.

Ved at dele vores erfaringer og støtte hinanden kan vi give flere kvinder mulighed for at omfavne VBAC som en  mulighed for deres fødselsrejse.

Jeg elsker personligt at føde med VBAC. Fødslen er som udgangspunkt ikke meget anderledes end så mange andre. Men der er nu alligevel noget særligt sårbart på spil for disse kvinder. Hvilket ofte tydeligt viser sig, når forløbet enten minder om det sidste, ved forskellige opmærksomhedspunkter under fødslen, samt ved selve pressefasen. Her er det ofte jeg oplever hvordan den cementerede mistillid kan fylde, således at forælderen ikke stoler på egne evner. Til gengæld vil de (de flere) som føder vaginalt have det allermest fantastiske skær i øjnene, idet følelsen af: "Jeg gjorde det!" Hos VBAC ofte vil opleves som en overraskelse og kæmpe forløsende stolthed. Stor sårbarhed omfavnet. Fuld af empowerment og med potentiale mod den allerstørste healing. Det er meget smukt af være fødselsvidne til.

VBAC repræsenterer en rejse med håb, helbredelse og styrkelse for utallige kvinder rundt om i verden. Men også en rejse af stor sårbarhed og vækkelse af indre tillid. Det informerede valg er KEY og det er en ære for mig, at yder støtte til de som er på deres VBAC-rejse, at bidrage til en kultur af fødselsautonomi og respekt for kvinders kroppe. Uanset om VBAC er det rigtige valg for dig eller ej, må din fødselsrejse blive styret af informeret beslutningstagning, medfølende omsorg og urokkelig tillid til fødslens mirakel.

Kh Edith


FIND MIG HER

Book mig til udkørsel lokalt og i hele Nordsjælland.

Kliniklokaler i Pilateshuset Helsingør; Hovedvagtstræde 1, 3000 Helsingør.

E-mail: edith.mihura1@gmail.com
Instagram: @jordemoderedithmihura
Favebook: @jordemoderedithmihura

Booking direkte via DETTE LINK


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk