Jordemoder Edith Mihura

Din private jordemoder i Helsingør og Nordsjælland


... Frygt og angst: Fødsel kan fremkalde følelser af frygt og angst hos nogle, især dem, der forventer smerte eller komplikationer forbundet med vaginal fødsel og/eller har en oplevelse af ikke at finde tryghed i at kunne mestre/rumme dette. Den opfattede kontrol og forudsigelighed, som et planlagt kejsersnit tilbyder, kan her afhjælpe disse bekymringer.

     Tidligere traumatiske fødselsoplevelser: Kvinder, der tidligere har oplevet traumatiske vaginale fødsler, såsom langvarig fødsel, instrumentelle fødsler eller alvorlige komplikationer i forbindelse med fødsler både fysisk som psykisk, kan ønske at anmode om et kejsersnit for at undgå at genopleve disse oplevelser.

     Bekvemmelighed og planlægning: Kejsersnit giver mulighed for præcis planlægning, hvilket gør det muligt for forældre at planlægge fødslen omkring arbejdsforpligtelser, børnepasningsordninger eller andre personlige præferencer.
 
     Opfattet sikkerhed: Nogle mener, at kejsersnit er sikrere for dem selv og deres babyer, på trods af beviser, der peger på, at vaginal fødsel generelt er sikrere for langt størstedelen af alle fødsler.
 
     Indflydelse af sociale og kulturelle faktorer: Kulturelle normer, medieskildringer og sociale netværk kan påvirke opfattelse af fødslen og forme præferencer for kejsersnit.
 
Indvirkning på forælder - og spædbørns sundhed:
Mens kejsersnit kan give visse fordele under særlige omstændigheder, er de bestemt ikke uden risici. Sammenlignet med vaginal fødsel udgør kejsersnit højere risiko for komplikationer hos forælderen såsom infektion, arvævsdannelse, blødning og blodpropper. De kræver også længere restitutionstider og kan påvirke ammestart og binding mellem forælder og barn. Derudover kan kejsersnit efter forælderens anmodning have konsekvenser for fremtidige graviditeter, da flere kejsersnit øger risikoen for livmoderruptur, foranliggende moderkage og placenta accreta, (hvor moderkagevæv vokser ind i livmodervæggen) i efterfølgende graviditeter.
 
Sundhedsudbydere spiller efter min mening en afgørende rolle i at støtte forælderen i den informerede beslutningstagning vedrørende valg af fødsel. Fødselslæger, jordemødre og andre medlemmer af sundhedsteamet bør deltage i åbne, ikke-dømmende diskussioner med de kommende forældre og give evidensbaseret information om risici og fordele ved både vaginal fødsel og kejsersnitsfødsel med udgangspunkt i individet situation. Det er vigtigt at respektere den gravides autonomi og samtidig sikre, at de har adgang til omfattende gravid-pleje, fødselsundervisning/forberedlese og følelsesmæssig støtte gennem hele beslutningsprocessen. Kontinuitet, grundighed samt tværfagligt teamwork med fælles fokus mod forælderens individuelle tryghed bør være udgangspunktet for god og højfaglig vejlednig og behandling.
Ved at fremme fælle-beslutningstagning og give forældre mulighed for at træffe informerede valg kan sundhedsudbydere fremme positive, trygge fødselsoplevelser og sundhedsresultater for forældre og spædbørn.
 
Den stigende udbredelse af kejsersnit efter moderens anmodning understreger det komplekse samspil mellem personlige, kulturelle og sundhedsmæssige faktorer, der former forældres præferencer for fødsel.
Selvom kejsersnit kan være et gyldigt valg for nogle, under visse omstændigheder, er det afgørende at erkende de potentielle risici og implikationer forbundet med denne mulighed. Ved at fremme fælles beslutningstagning og yde omfattende støtte kan sundhedsudbydere hjælpe med at navigere i kommende forældres fødselsmuligheder og opnå positive fødselsoplevelser, mens de prioriterer forældre og spædbørns, familiers individuelle sundhed og sundhedsfremme.
 
Kh Edith


FIND MIG HER

Book mig til udkørsel lokalt og i hele Nordsjælland.

Kliniklokaler i Pilateshuset Helsingør; Hovedvagtstræde 1, 3000 Helsingør.

E-mail: edith.mihura1@gmail.com
Instagram: @jordemoderedithmihura
Favebook: @jordemoderedithmihura

Booking direkte via DETTE LINK


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk