Jordemoder Edith Mihura

Din private jordemoder i Helsingør og Nordsjælland

Bliv klædt trygt og godt på til den forestående fødsel med individuelt udgangspunkt.

@livetibilleder


Individuel fødselsforberedelse

Jeg tror grundlæggende på, at det ikke behøves at være besværligt at forberede sig til fødslen. Du har hvad der skal til, for netop at komme igennem din fødsel. Fødselsforberedelse får dine og din fødepartners styrker gjort tydelige og praktiske. Jeg nærer stor tillid til fødselsmekanismen og det intelligente menneske i samspil. Derfor er min fødselsforberedelse bygget på tillid, videregivelse af viden, faglige erfaringer og reflektion sammen med de kommende forældre. En krop vil gerne føde. Det betyder ikke, at der ikke kan være udfordringer forbundet herved. Fødsler er som jeg kalder dem; Forudsigelige Uforudsigelige. Fødsler er dynamiske og kan ikke bestilles. Fødselsforberedelse med mig udvider horisont og bibringer forståelse via viden og erfaring og altid med udgangspunkt i hvad den fødende og eventuelle fødepartner ønsker og bærer med sig. Fødselsforberedelse åbner op for viden om en måske endnu uerfaret værktøjskasse som kan bruges til at skabe muligheder for mestring og ejerskab i fødselsfortælling og oplevelse. Ønske om samtykke til Svangreomsorgens mange tilbud kan være meget individuel. Min opgave ligger i informationsdelen og i at fordre de informerede valg og samtykker som er de rigtige for jer samt at sprede lys over hvilke anbefalinger og tilbud som man vil kunne støde på i forbindelse med en fødsel og barsel. Der findes efter min mening ikke én slags fødselsforberedelse som hæver sig over alle andre og er "den rigtige". Hvorfor min erfaring er, altid at tage udgangspunkt i dem jeg holder fødselsforberedelse for og yde dem en bred vifte af muligheder for at mine klienter kan tage ejerskab og opnå tillid til egne evner. Jeg har ingen intension om at forme autonomi. I stedet ønsker jeg at fordre ejerskab og følelsen af empowerment i alle de valg du træffer. På den mest overskuelige og simple måde med praktiske og simple, effektive værktøjer. Skabe tryghed.

 

Mod forventet vaginal fødsel:

Fødselsforberedelse i klinikkens trygge atmosfære eller i eget hjem. Vælg selv, hvad som føles rarest.
Fødsler er dynamiske, dette ønsker jeg at klæde på til. "Forberedelse til fødsel" handler om at afmystificere samt støtte din eventuelle fødepartner og dig til at tage ejerskab over fødslen, informere og nære tilliden til dig/jer selv, for de valg du/I ønsker at træffe. Forberedelse til fødsel er derfor individuel fra klient til klient. Dette er fødselsforberedelse med fokus på forventninger, fødslens anatomi/fysiologi og forløb. Smerteforståelse samt redskaber til smertehåndtering, til at støtte fødselsprocessen og det normale. Denne fødselsforberedelse vil støtte jer i at tage ejerskab over den kommende fødsel med alle de værktøjer jeg har at dele ud af med udgangspunkt i den vaginale fødsel. Vi kommer bl.a. ind på fødslens fysiologi og psykologi samt redskaber at benytte og støtte i de forskellige stadier i fødslen. Dette værende med udgangspunkt i både rebozo, spinning babies, vejrtrækningsteknikker, afspænding, akupressur, gatekontrole teori, Meyermetoden mfl.

 

Mod planlagt kejsersnit:

Her støtter jeg jer i beslutningen om kejsersnit uanset om det er eget valg eller planlagt pga. noget lægefagligt. For mig handler det om at I skal kunne føle jer trygge og styrkede nok til at tage ejerskab over jeres kejsersnitfødsel, både mentalt og fysisk, i en situation som udefra kan være meget styret.

Vi snakker tiden op til, selve kejsersnittet, det første møde, tilknytning, amning, tiden efter, partnerens rolle samt håndgribelige redskaber som I kan benytte jer af til at håndtere de udfordringer og muligheder fødslen kan bære med sig.

Jeg har ligeledes god erfaring med at snakke om følelser vedr. kejsersnitsfødsler. Oplevelse af tab af den vaginale fødsel eller frygt/oplevelse af fordomme, emnerne kan være mange og forskellige fra person til person. Mit mål er at styrke jer og vejlede ud fra jeres unikke ståsted og guide jer trygt ind i forældreskabet ved en kejsersnitsfødsel.


FIND MIG HER

Book mig til udkørsel lokalt og i hele Nordsjælland.

Kliniklokaler i Pilateshuset Helsingør; Hovedvagtstræde 1, 3000 Helsingør.

E-mail: edith.mihura1@gmail.com
Instagram: @jordemoderedithmihura
Favebook: @jordemoderedithmihura

Booking direkte via DETTE LINK


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk